O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Pismo

 

Katowice 21.03.2006 r.

 Szanowny Pan
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Przewodniczący
Nadzwyczajnej Komisji ds. Statutu
 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie takich zapisów w treści Statutu, które zapewniłyby udział przedstawicieli Związku w ciałach kolegialnych oraz we wszystkich Komisjach powoływanych przez organy Uczelni. W szczególności zależy nam na udziale w pracach w Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich i odwoławczych. Również jesteśmy zainteresowani udziałem związków zawodowych w pracach nad ustalaniem zasad i regulaminów:

 • Zatrudniania nauczycieli akademickich (okresy zatrudnienia, kwalifikacje i inne wymagania);
 • Trybu udzielania urlopów;
 • Kształtowaniu i podziału środków na wynagrodzenia;
 • Warunków pracy;
 • Regulujących zbiorowe i indywidualne interesy pracownicze.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1321 odson)

[ Wr ]