O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Pismo

     

Katowice 14.03.2006 r.

                     Szanowny Pan
prof.dr hab. Zygmunt Cybulski
Przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Zarząd Główny
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
 

      Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, obowiązująca od 1.09.2005 r zdefiniowała nowe zasady naliczania funduszu socjalnego, które naszym zdaniem są zdecydowanie niekorzystne. Znacznie bowiem obniży jego wysokość.

      Tworząc więc nowe prawo ustawodawca świadomie ugodził w interes pracowników. Nie trzeba przypominać, że wysokość świadczeń socjalnych ma kapitalne znaczenie dla szerokiej grupy nisko uposażonych pracowników i powinna być szczególnie chroniona przez Związki Zawodowe. Uchwalenie tego aktu bez głośnego i wyraźnego sprzeciwu ze strony ZNP sugeruje nie wywiązanie się Związku z postanowień art. 5 ust.4 w związku z art. 6 ust. 1i 2 Statutu. Jeszcze można to naprawić.

      Apelujemy więc, a właściwie żądamy aby niezwłocznie podjąć skuteczne działania w tej sprawie. Oprócz tego oczekujemy również, aby centrale unaoczniły środowisku i opinii publicznej politykę Władz zmierzającej do pogorszenia warunków bytowania pracowników Szkolnictwa.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1237 odson)

[ Wr ]