O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Sesja

Sesja jubileuszowa z okazji stulecia ZNP (12 grudnia 2005 r.)
 

W auli. im. K. Lepszego odbyła się jubileuszowa sesja poświęcona stuleciu działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego. Historię oraz dorobek Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawił doc. dr Remigiusz Więckowski, natomiast prof. dr hab. Antoni Budniok przypomniał dzieje organizacji w Uniwersytecie Śląskim. Jubileusz stulecia był okazją do wręczenia zasłużonym działaczom ZNP odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. Świętu patronował JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, a uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście. Występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ zakończył oficjalną część uroczystości.Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (2059 odson)

[ Wr ]