O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Fundusz

Aktualności
 
Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Diament"

Katowice, 3.07.2003 r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W związku z uzyskanymi informacjami o likwidacji Funduszu Pracowniczego "DIAMENT" uprzejmie informujemy, że J.M. Rektor zobowiązał dyrektora dra Jana Jelonka do wyjaśnienia tej sprawy oraz poczynienia odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia interesów akcjonariuszy i uczestników Funduszu. Zgodnie z uzyskanym zapewnieniem, nikt z uczestników Funduszu nie może ponieść straty materialnej. Środki zgromadzone na kontach poszczególnych osób zostaną ulokowane - za zgodą właścicieli - w innym, bardziej wiarygodnym zakładzie ubezpieczającym lub zadysponowane zgodnie z wolą zainteresowanych.

W związku z faktem, że przy podejmowaniu decyzji o zmianie warunków ubezpieczenia emerytalnego (III filar) liczy się opinia związków zawodowych, proszę osoby mające wątpliwości lub zgłaszające swoje propozycje o kontakt ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, pok. 18, przy ul. Szkolnej 7, tel. 1640 lub 259-77-93, 359-16-40.

Zależy nam na podjęciu rzeczowej, wyważonej decyzji, uwzględniającej interesy środowiska akademickiego. Nasze stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem J.M. Rektora, który już podjął kroki w tej sprawie i wydał stosowne zarządzenia podległym służbom. Jego Magnificencji zależy, aby nikt z uczestników Funduszu nie poniósł strat w związku z zaistniałą sytuacją oraz mógł nadal uczestniczyć w gromadzeniu środków na przyszłe zabezpieczenie emerytalne z bardziej wiarygodnym ubezpieczycielem.

Sądzimy, że pełniejszymi informacjami na temat zaistniałej sytuacji powinien dysponować dyrektor dr Jan Jelonek - członek Rady Nadzorczej Funduszu Pracowniczego "DIAMENT"

R. Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1107 odson)

[ Wr ]