O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Wyjaśnienie

Co się stało z naszym mlekiem? - wyjaśnienie

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Tadeusza Sławka z 30 sierpnia 2002 roku, w uzgodnieniu z przedstawicielami NSZZ "Solidarność", ZNP, BHP oraz Społecznym Inspektorem Pracy, zrezygnowano z wypłacania ekwiwalentu za napoje chłodzące (dawniej mleko) dla pracowników innych niż osoby pracujące w warunkach szczególnie uciążliwych (patrz: Dz. U. z 30 maja 1996 roku nr 60 poz. 279).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem napoje otrzymują:

 1. dmuchacze szkła
 2. robotnicy do prac lekkich i ciężkich
 3. palacze CO
 4. dozorcy
 5. konserwatorzy CO i CW
 6. telefonistki
 7. pracownicy gospodarczy
 8. pracownicy zatrudnieni dorywczo powyżej 4 godzin na zmianę roboczą przy pracach transportowych

Pracownikom tym nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje chłodzące.

Poprzednie zarządzenie obowiązywało od 7 czerwca 1990 roku i dopuszczało wypłacanie ekwiwalentu dość licznej grupie pracowników (m.in. wszystkim pracującym w laboratoriach).

Społeczny Inspektor Pracy
mgr inż. Andrzej Ćwikliński
acwiklin@us.edu.pl

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-15 (1173 odson)

[ Wr ]