O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Wyjaśnienie Ministra Zdrowia

Wyjaśnienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1978 r.
dotyczące wydawania mleka ze względów profilaktycznych
 
MINISTER
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
EBP-4431-4/78
Warszawa, 12 lipca 1978 r.
 
 SEKRETARZ NAUKOWY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Obywatel prof. Jan KACZMAREK
Warszawa

W związku z pismem z dnia 16 czerwca 1978 r. Nr BAS-IV-145/78 uprzejmie informuję, że wydawanie mleka ze względów profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Wydawanie mleka na niektórych stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych wynika z postanowień układów zbiorowych i ma charakter socjalno-płacowy, a nie profilaktyczny.

W związku z powyższym brak jest podstaw do rozszerzania zakresu przydziału mleka pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Zdaniem moim, co najwyżej w tych przypadkach, gdzie od szeregu lat mleko jest wydawane, należałoby utrzymywać nabyty przywilej o charakterze socjalno-płacowym

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
Ryszard Brzozowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-15 (2066 odson)

[ Wr ]