O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZELOZONEJ DEMONSTRACJI

           W  nawiązaniu do poprzedniej informacji w sprawie przełożonej
z 14 października demonstracji potwierdzamy, że odbędzie się ona  w trakcie społecznego wysłuchania o projekcie rządowym ustawy o zmianie ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli 9 listopada. Manifestacja będzie miała postać pikiety przed Sejmem. Wysłuchanie rozpocznie się o godzinie 11,30. Nasza pikieta zacznie się o 11,00 na placu przed budynkiem Sejmu na ul. Wiejskiej. Parking dla autokarów przyjeżdżających z uczestnikami pikiety przewidujemy na Torwarze (przy Wisłostradzie i ulicy Myśliwieckiej).  Pikieta będzie trwała około 1 godziny (maksymalnie 1,5 godziny). Przewidujemy, że delegacja uczestników pikiety uda się do gmachu Sejmu by złożyć na ręce kierownictwa Sejmu petycję w sprawie zwiększenia dotacji na szkolnictwo wyższe oraz projektu ustawy. Mamy obietnicę aktywnego poparcia naszej demonstracji przez kolegów z oświaty. Dlatego, zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP prosimy wszystkie organizacje, których członkowie zamierzają wziąć udział w manifestacji o skontaktowanie się z Zarządami Okręgów lub Oddziałów ZNP w swoich miastach w sprawie wspólnego przyjazdu do Warszawy. Ponieważ równocześnie z manifestacją będzie odbywać się wysłuchanie część naszych kolegów – w tym kierownictwo Rady będzie musiało być obecne w Sejmie. Kierownictwo manifestacją spoczywać będzie w rękach kol. Janusza Szczerby (j.szczerba@pr.radom.pl), który będzie dysponował wszelkimi niezbędnymi informacjami i pełnomocnictwami.         Musimy pamiętać, że dane, którymi dysponujemy dzisiaj nie są kompletne. Miedzy innymi nie jest niemożliwe, że wysłuchanie zostanie przesunięte, albo nie dostaniemy zgody władz Warszawy na demonstrację. W tym pierwszym przypadku decydujemy się mimo wszystko przeprowadzić pikietę, choć zdajemy sobie sprawę, że jej wydźwięk będzie znacznie mniejszy. W drugim przypadku (bardzo mało prawdopodobnym), oczywiście będziemy zmuszeni odwołać pikietę.

          Przypominamy, że Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zobowiązała się do refundacji połowy kosztów przejazdu do Warszawy i z powrotem. Warunkiem refundacji jest dostarczenie faktury lub jej kopii.

                                                                                  Warszawa, 25.10. 2010 roku .     

Wysano dnia 03-11-2010 o godz. 13:49:22 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności