O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: APEL ORGANIZACJI UCZELNIANEJ
APEL ORGANIZACJI UCZELNIANEJ
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

przy Uniwersytecie Śląskim
9 listopada 2010 r. (wtorek) odbędzie się
OGÓLNOKRAJOWA MANIFESTACJA
UCZELNI WYŻSZYCH
I INSTYTUCJI NAUKOWYCH.


Jej celem jest:
 • czynne poparcie uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 października 2010 roku dotyczącej zwiększenia budżetu szkolnictwa wyższego na 2011 r. w części dotyczącej wynagrodzeń
 • wyrażenie protestu przeciwko niedofinansowaniu uczelni wyższych, pogarszaniu się warunków pracy i studiowania oraz negatywnym skutkom planowanej przez rząd kolejnej „reformy” szkolnictwa wyższego
DO UCZESTNICTWA W MANIFESTACJI
ORGANIZACJA UCZELNIANA ZNP
ZAPRASZA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
I STUDENTÓW NASZEJ UCZELNI

Manifestacja będzie miała postać pikiety przed Sejmem o godz. 11.00.

Autokarowy wyjazd uczestników nastąpi o godz. 5.30.
sprzed budynków:

 • Rektoratu, Katowice, ul. Bankowa 12;
 • Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Katowice, Grażyńskiego 53. (Wyjazd sprzed Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu o godz. 5.45)
Organizacja Uczelniana ZNP zapewnia uczestnikom posiłek w drodze powrotnej oraz ubezpieczenie.
Prosimy o pilne skontaktowanie się z Sekretariatem Rady Uczelnianej ZNP lub prezesem Ogniska ZNP albo mężem zaufania ZNP na Wydziale i w swojej komórce organizacyjnej.
Tel./fax. (32)359-16-40; (32)359-20-49 E- mail: Rady Uczelnianej ZNP: znp@us.edu.pl
Wysano dnia 05-11-2010 o godz. 08:30:25 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności