O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Medal Komisji Edukacji Narodowej
KOL.
CZŁONKOWIE RADY I PREZYDIUM
RADY UCZELNIANEJ ZNP
PREZESI OGNISK-MĘŻOWIE ZAUFANIA ZNP

Uprzejmie proszę o pilne przedyskutowanie na posiedzeniach organów statutowych (Ognisk- Grup Działania ZNP) potrzebę/możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej działaczom ZNP, i w terminie do 23 marca 2011 – termin posiedzenia Prezydium Rady Uczelnianej, przesłanie wniosków w postaci elektronicznej i papierowej do siedziby Rady Uczelnianej Związku.

We wnioskach proszę zwrócić szczególną uwagę na ich uzasadnienie, które ma spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 roku.

Załączam 3 dokumenty:
  1. Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z 20 września 2000 roku
  3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z 16 kwietnia 2010 roku
Z poważaniem

PREZES
Rady Uczelnianej ZNP
Tadeusz WOLAN
Wysano dnia 14-03-2011 o godz. 08:56:24 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności