O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Komunikat Prezydium Rady
CZŁONKOWIE ORGANIZACJI UCZELNIANEJ
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRZY UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Informujemy, że dotychczasowe działania ZNP (w tym także działaczy naszej organizacji ZNP przy UŚ), Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie kształtu nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” odniosły pozytywny skutek. Sejm RP odrzucił poprawkę Senatu nr 76, która stanowiła, że do okresu 8 lat przeznaczonego dla adiunktów na uzyskanie habilitacji, miały być zaliczane lata przepracowane na tym stanowisku przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

O innych działaniach akademickich związków zawodowych w sprawie nowelizacji „Prawa o szkolnictwie wyższym”, przywrócenia ustanowionego w 2001r. systemu płac w szkolnictwie wyższym informuje Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki na swojej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami tam zamieszczonymi, szczególnie z Komunikatem ze spotkania kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z reprezentacją Związku Nauczycielstwa Polskiego, Petycją Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" oraz Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, informacją Odrzucenie przez Sejm RP 76 poprawki Senatu (wejście na strony RSzWiN ze strony ZNP US w dziale Działalność).
PREZYDIUM
Rady Uczelnianej ZNP
przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Wysano dnia 25-03-2011 o godz. 09:30:00 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności

Przepraszamy, komentarze dla tego artykuu s niedostpne.