O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Informacja
Prezes Ogniska ZNP
przy Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach
Kol. Dr Jolanta Niedbała

Dziękuję za okazaną troskę o doskonalenie procesu związkowego zarządzania organizacyjnego i postulaty dotyczące dalszego wzbogacania związkowych inicjatyw, wyrażoną otrzymanymi pytaniami postawionymi podczas zebrania członków Ogniska w dniu 30 marca 2011.

W sprawie tej udzielę wnikliwej i zobiektywizowanej odpowiedzi członkom Związku, po dogłębnym zapoznaniu się z bilansem za rok 2010, dotychczasowymi doświadczeniami Uczelnianej Organizacji i po uwzględnieniu stanowiska statutowych organów kierowniczych Związku.

Pozostaję z serdecznym związkowym pozdrowieniem

Prezes
Rady Uczelnianej ZNP
przy Uniwersytecie Śląskim
Dr Tadeusz WOLAN
Informacja w wersji pdf
Wysano dnia 05-04-2011 o godz. 13:53:13 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności