O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego
W dniu 10.04.2017 r. w Kampusie Cieszyńskim odbyło się kolejne zebranie wyborcze pracowników Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane przez NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Celem zebrania był wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych na Wydziałach Artystycznym i Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W zebraniu uczestniczyli pracownicy tych wydziałów, w tym członkowie NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz goście – Prezes UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska i Wiceprzewodnicząca NZSZZ Solidarność mgr Ewa Żurawska. W trakcie spotkania przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, rolę związków zawodowych w tworzeniu i nadzorze nad tą służbą. Następnie przystąpiono do wyborów. Na funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego wybrano Andrzeja Piechaczka, Prezesa Międzywydziałowego Ogniska ZNP w Cieszynie. Nowo wybranemu Społecznemu Inspektorowi życzymy powodzenia w działalności na rzecz społeczności akademickiej, wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ
mgr Aneta Trojanowska

Wysano dnia 13-04-2017 o godz. 10:26:39 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności

Przepraszamy, komentarze dla tego artykuu s niedostpne.