O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych
23 czerwca 2017 roku, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje Partnerów społecznych. Konferencja ta zorganizowana została przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przy udziale KSN NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. Tematem konferencji było przedstawienie wizji reformy szkolnictwa wyższego i nauki ze strony partnerów społecznych. W konferencji wzięli udział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ewa Trojanowska reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. hab. Piotr Stec prof. UO Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i jednocześnie przedstawiciel Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP) oraz inni zaproszeni goście. Ze strony związkowej w konferencji uczestniczyli Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, członkowie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz członkowie NSZZ „Solidarność” i KKHP.

Referaty programowe wygłosili: Prezes RSZWiN ZNP dr Janusz Rak, Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” dr inż. Bogusław Dołęga oraz przedstawicielka Forum Związków Zawodowych mgr Anna Kieracińska, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Państwowego Instytutu Motoryzacji.

Podczas konferencji omówiono sprawy pracownicze, oraz takie problemy jak: rola związków zawodowych w uczelni, model kariery akademickiej, miejsce uczelni regionalnych w systemie szkolnictwa wyższego oraz współpraca jednostek naukowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W trakcie Konferencji podpisano Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego skierowany do środowiska dotyczący aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki oraz związkowych postulatów w tym zakresie – treść apelu w załączniku. Link do artykułu w Gazecie Prawnej „Łatwiej będzie znaleźć pracę na uczelni. Zobacz, co planuje rząd” znajduje się pod adresem: link do artykułu
Wysano dnia 28-06-2017 o godz. 11:14:30 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności

Przepraszamy, komentarze dla tego artykuu s niedostpne.