O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje do kwietnia 2019 r.
 6. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje od października 2018 r.
 7. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 8. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Zyczenia
AktualnościŻyczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wysany przez root dnia 20-12-2018 o godz. 11:18:12 (33 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Komunikat
Aktualności
Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją Szczytu Klimatycznego COP 24 sekretariat Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie czynny w dniach 7.12.2018 r. i 14.12.2018 r. (piątki) w godz. od 9.00 do 14.00. W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy na adres: znp@us.edu.pl.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Wysany przez root dnia 03-12-2018 o godz. 08:37:32 (41 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Jubileusz
Aktualności

Jubileusz 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – podziękowania dla wszystkich, którzy byli z nami podczas uroczystości.

Informacja dla tych, którzy przystąpią do nas w miesiącach listopad i grudzień 2018 r.

16 listopada 2018 roku uczelniana organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) obchodziła jubileusz 50-lecia działalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Rak.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Grzegorz Gruchlik, wiceprezesi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba i Dariusz Sala, prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP Grażyna Ralska, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego Wacław Czerkawski, prezes Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej Adam Rowicki, prezesi organizacji związkowych ZNP działających w uczelniach wyższych, członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego i Małopolskiego ZNP. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także członkowie zaprzyjaźnionych związków zawodowych, członkowie i emerytowani członkowie związku oraz pracownicy uczelni.

Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego towarzyszyła śląskiej uczelni od rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego. 30 października 1968 roku odbyło się posiedzenie Rady Zakładowej inaugurujące działalność organizacji, której członkowie należeli wcześniej do ZNP w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

Jubileusz 50-lecia był okazją do refleksji nad czasem minionym oraz możliwością prezentacji bogatej historii i dokonań Związku Nauczycielstwa Polskiego; który od 113 lat jest rzecznikiem uprawnień oraz zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów pracowników edukacji, troszczy się o kształtowanie demokracji w szkolnictwie polskim, wychowanie w duchu poszanowania praw, wolności, godności osobistej oraz tolerancji.

50-lecie działalności związku świętowaliśmy w wyjątkowym czasie, razem z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, dlatego w trakcie uroczystości przypomniano działania Związku Nauczycielstwa Polskiego w tworzeniu Niepodległej. Prelekcję pod tytułem „Nauczyciele i ZNP o Niepodległą oraz związki z Józefem Piłsudskim i kontekst śląski” wygłosił dr Piotr Wierzbicki.

W trakcie uroczystości zaprezentowano chlubne karty z 50-letniej historii uczelnianej organizacji ZNP w Uniwersytecie Śląskim. Działania związku zaprezentował dr Błażej Mądrzycki. W dalszej części uroczystości uczestnicy wysłuchali nagrań okolicznościowych wystąpień JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka i prof. Wiesława Banysia – rektora uczelni w latach 2008 - 2016. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także inni zaproszeni goście, w tym prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Grzegorz Gruchlik, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba i inni.

Uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim, którzy przez lata tworzyli struktury organizacyjne i aktywnie działali na rzecz związku i całej społeczności akademickiej. Zasłużonym działaczom związkowym wręczono Złote Odznaki ZNP, które są przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Wręczono także Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na koniec wręczono dyplomy z podziękowaniami za współpracę z uczelnianą organizacją ZNP. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali także jubileuszową publikację opisującą 50. letnią działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim.

Fotorelacja z wydarzenia

Z okazji jubileuszu wszystkie osoby, które przystąpią do związku w miesiącach listopad i grudzień 2018 r. otrzymają 2 bilety gratis na wybrany przez siebie spektakl teatralny oraz paczę świąteczną.

Wysany przez root dnia 27-11-2018 o godz. 08:50:46 (49 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Zaproszenie na uroczystosc 50-lecia ZNP w Uniwersytecie Slaskim
Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków związku do wzięcia udziału w uroczystości związanej z obchodami jubileuszu 50-lecia działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Uroczystość ta będzie miała miejsce 16 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w auli Kazimierza Lepszego, ul. Bankowa 12, Katowice. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich naszych członków, zaproszenie na uroczystość w załączniku. Informuję także, że Jego Magnificencja Rektor prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk objął patronat honorowy nad naszą uroczystością i wyraził zgodę na udział w niej pracowników uczelni.
W tym szczególnym dniu bądźmy razem, pokażmy naszą piękną historię. Pokażmy także, że jest nas wielu i stanowimy silną wspólnotę.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Aneta Trojanowska

Prezes Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wysany przez root dnia 31-10-2018 o godz. 22:42:26 (83 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Zyczenia z okacji Dnia Edukacji Narodowej
AktualnościZyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
składa wszystkim członkom i sympatykom związku najserdeczniejsze życzenia
wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.

Wysany przez root dnia 12-10-2018 o godz. 22:29:58 (77 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Dodatkowe ubezpieczanie NAU Bezpieczna Rodzina
Aktualności

Od października 2018 nastąpiła zmiana warunków ubezpieczenia w “Bezpieczna rodzina” oraz podwyższenie wysokości składki.

Dotyczy to tylko nowych deklaracji!

Warunki zostały rozszerzone oraz dodatkowo można ubezpieczać wielu krewnych - członków rodziny.

Oferta dostępna jest tylko dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim i ich rodzin.

  Do nowej BR mogą przystąpić:
 • Pracownicy – członkowie ZNP Uniwersytetu Śląskiego
 • Małżonkowie/Partnerzy w/w Pracowników,
 • Dzieci w/w Pracowników
 • Rodzice/Teściowie - brak ograniczenia wiekowego na wejście do ubezpieczenia – ochrona wygasa z chwilą ukończenia 80 roku życia.
 • Wnuki
 • Zięć / Synowa pracownika

szczegółowe informacje w zakładce:
Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin.

Wysany przez root dnia 02-10-2018 o godz. 12:39:49 (62 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja
Aktualności

Informujemy, że w dniach od 30 lipca do 03 września 2018 r.

Sekretariat Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

ul. Bankowa 12 a – I piętro, ze względu na urlopy, będzie czynny codziennie w godzinach 13.00-15.00.
Wysany przez root dnia 19-07-2018 o godz. 14:39:18 (116 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyzszego i Nauki ZNP o reformie szkolnictwa wyzszego.
AktualnościPrezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, na posiedzeniu 12 czerwca br. przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Stanowisko w załączniku.
Wysany przez root dnia 19-06-2018 o godz. 11:20:03 (103 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Wspomnienie i Msza swieta w intencji Wojciecha Wyderki
Aktualności
1 maja 2017 roku odszedł od nas mgr Wojciech Wyderka, nasz Kolega i Przyjaciel, zasłużony działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mija rok, od kiedy Go pożegnaliśmy, ale ciągle pamiętamy i wspominamy. Pamiętamy jego zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego. Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełnił różne funkcje w naszej uczelnianej organizacji, zawsze był obowiązkowy, życzliwy, miał dla każdego dobre słowo. Nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy…..

30 maja 2018 r. o godz.18.00 w kościele św. Antoniego z Padwy w Chorzowie,ul. Kopernika 1 odbędzie się Msza święta upamiętniająca pierwszą rocznicę śmierci naszego Kolegi. Gorąco apeluję o obecność i modlitwę w intencji Wojciecha!

Aneta Trojanowska.
Wysany przez root dnia 11-05-2018 o godz. 09:38:42 (106 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla członków UOZ Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Aktualności

Uprzejmie informujemy, że pomoc prawną dla członków ZNP naszej uczelni świadczy dr Błażej Mądrzycki, specjalista z zakresu prawa pracy.

Dyżuruje w każdy poniedziałek od godz. 13.30 do 16.00 w siedzibie związku, Katowice, ul. Bankowa 12a.

Poradę prawną można uzyskać także w innym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z sekretariatem związku.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym kończymy współpracę z prawnikami Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP oraz, że uzyskanie ich porady przez członków naszej uczelnianej organizacji nie będzie już możliwe.

Bardzo dziękujemy za pomoc prawną, którą do tej pory świadczyli na rzecz naszych członków!

Wysany przez root dnia 11-04-2018 o godz. 14:16:08 (129 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)