O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Porozumienie w sprawie wypłacenia jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielom akademickim
AktualnościW dniu 11 października 2017 r. zostało zawarte pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Porozumienie w sprawie wypłacenia w listopadzie 2017 r. jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Treść porozumienia w załączniku.
Wysany przez root dnia 26-10-2017 o godz. 14:02:10 (67 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Aktualności

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach składa wszystkim członkom i sympatykom związku najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych satysfakcji z pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.
Wysany przez root dnia 16-10-2017 o godz. 10:45:01 (39 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Nagroda dla mężczyzn wpisujących się do ZNP w UŚ w październiku 2017 r.
AktualnościZ okazji Dnia Chłopaka składamy wszystkim Panom najlepsze życzenia. Z tej okazji mężczyźni, którzy wpiszą się w poczet członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w miesiącu październiku, otrzymują nagrodę specjalną w postaci kuponu na dwa bilety do teatrów w Katowicach, Sosnowcu lub Chorzowie. Kupon będzie można zrealizować do końca roku 2017.
Wysany przez root dnia 03-10-2017 o godz. 09:23:54 (56 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Nowość - abonamenty do filharmonii od listopada 2017 r.
AktualnościMiło nam poinformować, że od miesiąca listopada 2017 będziemy posiadać abonament do Filharmonii Śląskiej. Cena 1 abonamentu wynosi 15 zł. W celu rezerwacji i zakupu prosimy o kontakt z Sekretariatem ZNP.
Wysany przez root dnia 03-10-2017 o godz. 09:20:40 (69 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Wznawiamy dyżury Prawnika w siedzibie związku
AktualnościUprzejmie informujemy, że od października 2017 r. członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego będą mogli w dalszym ciągu korzystać z bezpłatnej porady prawnej z zakresu prawa pracy. Porad prawnych będzie udzielał doktor Błażej Mądrzycki. Dyżury będą się odbywać w siedzibie związku, Katowice ul. Bankowa 12a, w godzinach od 14.00 do 16.00.
Terminy dyżurów:
6 październik 2017 r.
17 listopad 2017 r.
1 grudzień 2017 r.
Serdecznie zapraszamy !
Wysany przez root dnia 29-09-2017 o godz. 22:18:57 (45 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Nekrolog
Aktualności
Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Doc. dr Remigiusza Więckowskiego


wieloletniego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach,
emerytowanego pracownika naukowego Wydziału Nauk o Ziemi.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
prawy i szlachetny.
Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
wyrażamy głębokie współczucie
łącząc się w żalu i bólu

Prezes Rady Uczelnianej oraz członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim
Wysany przez root dnia 03-08-2017 o godz. 08:51:10 (89 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Komunikat związków zawodowych ze spotkania w KRASP
AktualnościWspólny komunikat ze spotkania przedstawicieli Rady SzWiN ZNP oraz KSN NSZZ "Solidarność" ze spotkania z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Wysany przez root dnia 26-07-2017 o godz. 09:33:38 (110 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Komunikat w sprawie godzin pracy sekretariatu ZNP
AktualnościUprzejmie informujemy, że sekretariat związku od dnia 3 lipca 2017 roku będzie obsługiwał pracowników uczelni w godzinach od 10.00 do 14.00.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Wysany przez root dnia 30-06-2017 o godz. 11:42:59 (122 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Materiały z Konferencji RSZWiN ZNP 23.06.2017
Aktualności
Przedstawiamy stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące projektu Ustawy 2,0 oraz stanowisko ZNP dotyczące spraw pracowniczych wypracowane przez członków Rady i przedstawione podczas Konferencji Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Wysany przez root dnia 03-07-2017 o godz. 15:35:41 (85 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych
Aktualności
23 czerwca 2017 roku, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje Partnerów społecznych. Konferencja ta zorganizowana została przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przy udziale KSN NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. Tematem konferencji było przedstawienie wizji reformy szkolnictwa wyższego i nauki ze strony partnerów społecznych. W konferencji wzięli udział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ewa Trojanowska reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. hab. Piotr Stec prof. UO Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i jednocześnie przedstawiciel Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP) oraz inni zaproszeni goście. Ze strony związkowej w konferencji uczestniczyli Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, członkowie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz członkowie NSZZ „Solidarność” i KKHP.

Referaty programowe wygłosili: Prezes RSZWiN ZNP dr Janusz Rak, Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” dr inż. Bogusław Dołęga oraz przedstawicielka Forum Związków Zawodowych mgr Anna Kieracińska, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Państwowego Instytutu Motoryzacji.

Podczas konferencji omówiono sprawy pracownicze, oraz takie problemy jak: rola związków zawodowych w uczelni, model kariery akademickiej, miejsce uczelni regionalnych w systemie szkolnictwa wyższego oraz współpraca jednostek naukowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W trakcie Konferencji podpisano Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego skierowany do środowiska dotyczący aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki oraz związkowych postulatów w tym zakresie – treść apelu w załączniku. Link do artykułu w Gazecie Prawnej „Łatwiej będzie znaleźć pracę na uczelni. Zobacz, co planuje rząd” znajduje się pod adresem: link do artykułu
Wysany przez root dnia 28-06-2017 o godz. 12:14:30 (78 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)