Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego
Data: 13-04-2017 o godz. 10:26:39
Temat: Aktualności


W dniu 10.04.2017 r. w Kampusie Cieszyńskim odbyło się kolejne zebranie wyborcze pracowników Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane przez NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Celem zebrania był wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych na Wydziałach Artystycznym i Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W zebraniu uczestniczyli pracownicy tych wydziałów, w tym członkowie NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz goście – Prezes UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska i Wiceprzewodnicząca NZSZZ Solidarność mgr Ewa Żurawska. W trakcie spotkania przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, rolę związków zawodowych w tworzeniu i nadzorze nad tą służbą. Następnie przystąpiono do wyborów. Na funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego wybrano Andrzeja Piechaczka, Prezesa Międzywydziałowego Ogniska ZNP w Cieszynie. Nowo wybranemu Społecznemu Inspektorowi życzymy powodzenia w działalności na rzecz społeczności akademickiej, wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ
mgr Aneta Trojanowska

Artyku jest z znp.us.edu.pl
http://znp.us.edu.pl

Adres tego artykuu to:
http://znp.us.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=2723