Informacja dotycząca paczek świątecznych i mikołajowych

Szanowni Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim.

Z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w tym roku, nie mamy możliwości przygotowania i rozdysponowania tradycyjnych paczek świątecznych dla naszych Członków oraz paczek mikołajowych dla dzieci Członków związku. W związku z powyższym,  Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r. podjęła decyzję, że paczki przeznaczone dla Członków związku, przysługujące z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 r. należy zakupić i rozdysponować w roku 2021. Paczki te przysługiwać będą wszystkim Członkom, którzy w  grudniu 2020 r. mają prawo do takiego świadczenia. Paczki przeznaczone dla dzieci Członków związku, przysługujące na dzień 6 grudnia 2020 r. postanowiono również zakupić i rozdysponować w roku 2021. Paczki te przysługiwać będą dzieciom, które w dniu 6 grudnia 2020 r. mają prawo do takiego świadczenia.

Życzymy Państwu wiele zdrowia i sił na ten trudny czas.

Pozdrawiam serdecznie

Aneta Trojanowska Prezes Rady Uczelnianej ZNP w UŚ