Kontakt

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Telefon: (+048 32) 359-16-40, 359-20-49
E-mail: znp@us.edu.pl
Nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921

Biuro czynne stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30

Porad prawych z zakresu prawa pracy dla członów ZNP udziela dr Błażej Mądrzycki w każdy wtorek w godz. 14.00-16.00.

W dalszym ciągu prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw, korzystając z kontaktu mailowego lub telefonicznego, a świadczenia pieniężne prosimy regulować poprzez przelewy na konto bankowe.

Korespondencję dla ZNP można zostawić w specjalnej skrzynce obok Portierni w Rektoracie –  ul. Bankowa 12.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach można się skontaktować z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych (KODO) drogą elektroniczną pod adresem kodous@znp.edu.pl
Jednocześnie informujemy, że w krajowej organizacji pionu szkolnictwa wyższego i nauki ZNP wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), którym jest kol. Maciej Dobrowolski. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez krajową organizację pionu szkolnictwa wyższego i nauki ZNP można się skontaktować z IOD drogą elektroniczną pod adresem iodrszwin@znp.edu.pl