Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

(w kadencji 2019-2024)

PREZYDIUM RADY UCZELNIANEJ ZNP

 1. Kol. Aneta TROJANOWSKA – prezes Rady Uczelnianej ZNP
 2. Kol. Iwona Blicharska – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP
 3. Kol. Iwona Kantorysińska – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP
 4. Kol. Jolanta Zorychta – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP
 5. Kol. Tomasz Czakon – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP
 6. Kol. Błażej Mądrzycki – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP
 7. Kol. Kamila Banasik
 8. Kol. Małgorzata Domagała
 9. Kol. Dariusz Kosiński
 10. Kol. Maria Kycler
 11. Kol. Mirosław Nakonieczny
 12. Kol. Małgorzata Płońska
 13. Kol. Danuta Ślęczek – Czakon
 14. Kol. Katarzyna Korner
 15. Kol. Bogna Hołdyk-Koźbiał

KOMISJA REWIZYJNA ZNP (w kadencji 2019-2024)

 1. Kol. Grzegorz Jankowski
 2. Kol. Marzena Ksiądz
 3. Kol. Tadeusz Maciąg
 4. Kol. Agnieszka Pogoda-Ślęzak
 5. Kol. Ewa Sendor

RADA UCZELNIANA ZNP (w kadencji 2019-2024)

 1. Kol. Bal Patryk
 2. Kol. Banasik Kamila
 3. Kol. Blicharska Iwona
 4. Kol. Czakon Tomasz
 5. Kol. Domagała Małgorzata
 6. Kol. Golanka Bożena
 7. Kol. Górnioczek Maria
 8. Kol. Gruszka Irena
 9. Kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna
 10. Kol. Jakubiec-Strzała Sylwia
 11. Kol. Jochymczyk Konrad
 12. Kol. Kantorysińska Iwona
 13. Kol. Kantorysińska Martyna
 14. Kol. Kita Tomasz
 15. Kol. Klimek Marta
 16. Kol. Korner Katarzyna
 17. Kol. Kosiński Dariusz
 18. Kol. Kuwak-Nawrot Żaneta
 19. Kol. Kycler Maria
 20. Kol. Mądrzycki Błażej
 21. Kol. Nakonieczny Mirosław
 22. Kol. Peterek Magdalena
 23. Kol. Piechaczek Andrzej
 24. Kol. Płońska Małgorzata
 25. Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy
 26. Kol. Szaniewska Małgorzata
 27. Kol. Ślebarska Magdalena
 28. Kol. Ślęczek-Czakon Danuta
 29. Kol. Todos-Burny Barbara
 30. Kol. Trojanowska Aneta – Prezes Rady Uczelnianej ZNP
 31. Kol. Woskowicz – Ślęzak Beata
 32. Kol. Zoremba Beata
 33. Kol. Zorychta Jolanta
 34. Kol. Żogała Feliks

Komisja ds. Turystyki,Rekreacji i Kultury
1. Kol. Dariusz Kosiński – przewodniczący Komisji ds. Turystyki, Rekreacji i Kultury
2. Kol. Jolanta Zorychta – członek
3. Kol. Iwona Kantorysińska – członek
4. Kol. Sylwia Jakubiec-Strzała – członek

Komisja ds. zapomóg
1. Kol. Maria Kycler – przewodnicząca Komisji
ds. zapomóg
2. Kol. Patryk Bal – członek
3. Kol. Karina Spytkowska – członek
4. Kol. Teresa Jarosz – członek
5. Kol. Magdalena Ślebarska – członek