Karta MultiSport Plus

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszamy do skorzystania z kart dostarczanych przez firmę Benefit Systems.

Karta MultiSport Plus
możliwość kilkukrotnego korzystania każdego dnia, dostęp do blisko 4000 obiektów i 25 dyscyplin.

Cena za kartę Multisport Plus dla pracownika Uniwersytetu Śląskiego wynosi 169,00 zł na miesiąc.
Cena za kartę Multisport Plus dla członka ZNP w UŚ wynosi 111,00 zł/m-c.

Ponad to członkowie ZNP, którzy ukończyli 60 rok życia a nadal są pracownikami mogą wykupić Kartę Senior w bardzo atrakcyjnej cenie 40 zł/m-c.

Każda z osób przystępująca do programu ma również możliwość zgłoszenia:

 • Maksymalnie trójki dzieci:
  • Karta KIDS w cenie 89 zł/m-c
  • Karta basenowa dla dzieci w cenie 40 zł/m-c
 • Jednej osoby powyżej 15 roku życia:
  • Karta Osoby Towarzyszącej w cenie 179 zł/m-c
 • Zgłoszenie maksymalnie dwóch osób powyżej 60 roku życia:
  • Karta Senior w cenie 40 zł/m-c

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych kart prosimy o przesłanie maila na adres: znp@us.edu.pl lub zgłoszenie telefoniczne 32 3591640.

Zgłoszenia i wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w Sekretariacie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 a lub na konto ZNP w UŚ: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921.

Regulamin korzystania z kart oraz więcej informacji o korzyściach płynących z posiadania powyższych kart znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.benefitsystems.pl.

Karty będą wydawane od 27 dnia każdego miesiąca.
Podlegają zwrotowi w przypadku nie korzystania z nich w kolejnym miesiącu.

W oświadczeniach nazwa i siedziba pracodawcy proszę wpisać Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przypominamy, że każdy pracownik Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość dołączenia do grona członków ZNP. Wystarczy wypełnioną deklarację członkowską dostarczyć do siedziby ZNP. Zapraszamy serdecznie.