Karta MultiSport Plus

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszamy do skorzystania z kart dostarczanych przez firmę Benefit Systems.

Karta MultiSport Plus
możliwość kilkukrotnego korzystania każdego dnia, dostęp do blisko 4000 obiektów i 25 dyscyplin.

Informujemy o zmianie stawek za kartę mulisport plus od 1 kwietnia 2022 r.

Cena za kartę Multisport Plus dla członka ZNP w UŚ wynosi 111,00 zł/m-c – bez zmian –

ZNP dopłaca 30 zł każdemu Członkowi dzięki temu cena nie ulegnie zmianie

Cena za kartę Multisport Plus dla pracownika Uniwersytetu Śląskiego wynosi 185 zł na miesiąc (było 169,00 zł)

Członkowie ZNP, którzy ukończyli 60 rok życia a nadal są pracownikami mogą wykupić Kartę Senior cenie 43 zł/m-c (było 40 zł)

Każda z osób przystępująca do programu ma również możliwość zgłoszenia:

 • Maksymalnie trójki dzieci:
  – Karta KIDS w cenie 94 zł (było 89 zł/m-c)
  – Karta basenowa dla dzieci w cenie 43 zł/m-c (było 40 zł)
 • Jednej osoby powyżej 15 roku życia:
  – Karta Osoby Towarzyszącej w cenie 189 zł/m-c (było 179 zł)
 • Zgłoszenie maksymalnie dwóch osób powyżej 60 roku życia:
  – Karta Senior w cenie 43 zł/m-c (było 40 zł)

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych kart prosimy o przesłanie maila na adres: znp@us.edu.pl lub zgłoszenie telefoniczne 32 3591640.

Zgłoszenia i wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w Sekretariacie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 a lub na konto ZNP w UŚ: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921.

Regulamin korzystania z kart oraz więcej informacji o korzyściach płynących z posiadania powyższych kart znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.benefitsystems.pl.

Karty będą wydawane od 27 dnia każdego miesiąca.
Podlegają zwrotowi w przypadku nie korzystania z nich w kolejnym miesiącu.

W oświadczeniach nazwa i siedziba pracodawcy proszę wpisać Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przypominamy, że każdy pracownik Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość dołączenia do grona członków ZNP. Wystarczy wypełnioną deklarację członkowską dostarczyć do siedziby ZNP. Zapraszamy serdecznie.