Społeczny Inspektor Pracy

Tomasz Żarski

Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od stycznia 2003 roku. Pracuję w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Od sierpnia 2005 r. pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Instytucie Chemii.
W roku 1998 ukończyłem studia inżynierskie w zakresie Technologii Odzyskowych, Gospodarki Cieplnej i Ekologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W 2006 roku ukończyłem studia podyplomowe nt. „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” organizowane przez Politechnikę Krakowską.
W grudniu 2007 roku zostałem wybrany na Społecznego Inspektora Pracy. Kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Związki Zawodowe działające przy Uniwersytecie Śląskim, gdzie od lutego 2008 r. pełnię tę zaszczytną funkcję.

Kontakt:
Instytut Chemii
40-007 Katowice,
ul. Szkolna 9
pokój nr 39, I p.
tel. (32) 359-15-45
tomasz.zarski@us.edu.pl