O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rada Uczelniana
  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12a (I piętro)
Tel. (+048 32) 359-16-40, 359-20-49
E-mail: znp@us.edu.pl
Nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921

Aktualności: Nekrolog
Aktualności
Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Doc. dr Remigiusza Więckowskiego


wieloletniego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach,
emerytowanego pracownika naukowego Wydziału Nauk o Ziemi.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
prawy i szlachetny.
Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
wyrażamy głębokie współczucie
łącząc się w żalu i bólu

Prezes Rady Uczelnianej oraz członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim
Wysany przez root dnia 03-08-2017 o godz. 07:51:10 (42 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat związków zawodowych ze spotkania w KRASP
AktualnościWspólny komunikat ze spotkania przedstawicieli Rady SzWiN ZNP oraz KSN NSZZ "Solidarność" ze spotkania z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Wysany przez root dnia 26-07-2017 o godz. 08:33:38 (48 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat w sprawie godzin pracy sekretariatu ZNP
AktualnościUprzejmie informujemy, że sekretariat związku od dnia 3 lipca 2017 roku będzie obsługiwał pracowników uczelni w godzinach od 10.00 do 14.00.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Wysany przez root dnia 30-06-2017 o godz. 10:42:59 (58 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Materiały z Konferencji RSZWiN ZNP 23.06.2017
Aktualności
Przedstawiamy stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące projektu Ustawy 2,0 oraz stanowisko ZNP dotyczące spraw pracowniczych wypracowane przez członków Rady i przedstawione podczas Konferencji Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Wysany przez root dnia 03-07-2017 o godz. 14:35:41 (35 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych
Aktualności
23 czerwca 2017 roku, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje Partnerów społecznych. Konferencja ta zorganizowana została przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przy udziale KSN NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. Tematem konferencji było przedstawienie wizji reformy szkolnictwa wyższego i nauki ze strony partnerów społecznych. W konferencji wzięli udział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ewa Trojanowska reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. hab. Piotr Stec prof. UO Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i jednocześnie przedstawiciel Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP) oraz inni zaproszeni goście. Ze strony związkowej w konferencji uczestniczyli Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, członkowie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz członkowie NSZZ „Solidarność” i KKHP.

Referaty programowe wygłosili: Prezes RSZWiN ZNP dr Janusz Rak, Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” dr inż. Bogusław Dołęga oraz przedstawicielka Forum Związków Zawodowych mgr Anna Kieracińska, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Państwowego Instytutu Motoryzacji.

Podczas konferencji omówiono sprawy pracownicze, oraz takie problemy jak: rola związków zawodowych w uczelni, model kariery akademickiej, miejsce uczelni regionalnych w systemie szkolnictwa wyższego oraz współpraca jednostek naukowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W trakcie Konferencji podpisano Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego skierowany do środowiska dotyczący aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki oraz związkowych postulatów w tym zakresie – treść apelu w załączniku. Link do artykułu w Gazecie Prawnej „Łatwiej będzie znaleźć pracę na uczelni. Zobacz, co planuje rząd” znajduje się pod adresem: link do artykułu
Wysany przez root dnia 28-06-2017 o godz. 11:14:30 (40 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Informacja ze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Aktualności

16 maja br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się długo odkładane i przekładane spotkanie przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” z podsekretarz stanu w MNiSW prof. Czerwińską i sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko. Ze strony RSzWiN ZNP w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba i Stanisław Różycki oraz zaproszony na nasz wniosek – wiceprzewodniczący OPZZ , kol. Andrzej Radzikowski.

Zobacz całość informacji

Wysany przez root dnia 18-05-2017 o godz. 15:01:36 (55 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wspomnienie o Wojciechu Wyderce
Aktualności

1 maja 2017 roku odszedł od nas mgr Wojciech Wyderka, nasz Kolega i Przyjaciel, zasłużony działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyrażą żalu po jego stracie.

Wojtka poznałam bardzo dawno temu, kiedy rozpoczął pracę na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, na którym ja również pracowałam. Od początku, tj. od listopada 1990 roku zaangażował się w pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego wstępując do organizacji uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego i pełniąc w niej różne funkcje. Od 1993 roku do 2006 był członkiem Rady Oddziałowej ZNP na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. W 2006 r przeniósł się do Chorzowa, gdzie pracował w Szkole Zarządzania i został najpierw Mężem Zaufania a następnie Prezesem Ogniska ZNP. Od 2010 roku był członkiem ścisłych władz organizacji pełniąc funkcję członka Rady Uczelnianej i Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego. W kadencji 2014-2018 był także członkiem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. socjalnych, gdzie z wielką empatią pochylał się nad problemami innych. Był także członkiem związkowej Komisji ds. Turystyki, Rekreacji i Kultury, gdzie odpowiadał za organizację wyjazdów rekreacyjnych m.in na grzyby. Wszyscy pamiętamy jak bardzo kochał las i jak bardzo kochał takie wyjazdy.

W 2005 roku w uznaniu za jego działalność związkową na rzecz środowiska akademickiego został uhonorowany przez Zarząd Główny ZNP najwyższym wyróżnieniem związkowym czyli Złotą Odznaką.

Zawsze obowiązkowy, życzliwy, miał dla każdego dobre słowo. Nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Bywało, że zapominał wtedy o sobie. Nie mam żadnych wątpliwości, że spotkałam wyjątkowego człowieka. Odpowiedzialnego, sumiennego, życzliwego - to tylko niektóre cechy. Do tej listy każdy z nas mógłby dodać wiele – wszyscy doświadczyliśmy jego wielkiego serca. Kochał rodzinę, był wspaniałym ojcem, przyjacielem wielu z nas, życzliwym kolegą i wszyscy darzyliśmy go ogromnym szacunkiem. Żegnamy go teraz, ale wierzymy, że jeszcze kiedyś się spotkamy po tamtej drugiej stronie życia.

Aneta Trojanowska.

Wysany przez root dnia 09-05-2017 o godz. 10:50:32 (129 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Ognisk/Sekcji Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Aktualności
26 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Ognisk/Sekcji Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim. W Konferencji uczestniczyli Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego Janusz Rak i Wiceprezes Rady Janusz Szczerba oraz delegaci z Ognisk i Sekcji Emerytów i Rencistów uczelnianej organizacji ZNP.
Nadzwyczajna Konferencja obradowała w sprawie zmiany Statutu Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP przy Uniwersytecie Śląskim na Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego - jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie statutu. Konferencja obradowała także nad zmianą nazwy organizacji uczelnianej z: „Uczelniana Organizacja Związkowa Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” na: „Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” – również jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji. Na koniec Konferencji głos zabrał Janusz Rak Prezes RSZWiN ZNP przedstawiając aktualne problemy środowiska i udział ZNP w pracach nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Głos zabrał także Wiceprezes Janusz Szczerba. Po krótkiej dyskusji Konferencję zakończono.
Wysany przez root dnia 09-05-2017 o godz. 13:05:41 (63 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Dyżury Prawnika w siedzibie związku
Aktualności
Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2017 r. w siedzibie związku raz w miesiącu członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady prawnej z zakresu prawa pracy. Porad prawnych będzie udzielał doktor Błażej Mądrzycki. Pierwszy dyżur będzie miał miejsce 21 kwietnia 2017 r w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie związku, Katowice ul. Bankowa 12a, o kolejnych terminach dyżurów będziemy informować. Serdecznie zapraszamy !
Uprzejmie informujemy, że kolejne terminy dyżurów doktora Błażeja Mądrzyckiego, udzielającego bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego będą miały miejsce 26 maja i 30 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do 15.00 w siedzibie związku. Zapraszamy do korzystania z porad. Kolejne dyżury odbędą się po przerwie wakacyjnej.
Wysany przez root dnia 13-04-2017 o godz. 10:29:57 (65 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego
Aktualności
W dniu 10.04.2017 r. w Kampusie Cieszyńskim odbyło się kolejne zebranie wyborcze pracowników Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane przez NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Celem zebrania był wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych na Wydziałach Artystycznym i Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W zebraniu uczestniczyli pracownicy tych wydziałów, w tym członkowie NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz goście – Prezes UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska i Wiceprzewodnicząca NZSZZ Solidarność mgr Ewa Żurawska. W trakcie spotkania przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, rolę związków zawodowych w tworzeniu i nadzorze nad tą służbą. Następnie przystąpiono do wyborów. Na funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego wybrano Andrzeja Piechaczka, Prezesa Międzywydziałowego Ogniska ZNP w Cieszynie. Nowo wybranemu Społecznemu Inspektorowi życzymy powodzenia w działalności na rzecz społeczności akademickiej, wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ
mgr Aneta Trojanowska

Wysany przez root dnia 13-04-2017 o godz. 10:26:39 (62 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)