O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rada Uczelniana
przy Uniwersytecie Śląskim

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12a (I piętro)
Tel. (+048 32) 359-16-40, 359-20-49
E-mail: znp@us.edu.pl
Nr konta: 41 1050 1214 1000 0007 0005 6518

Aktualności: Komunikat w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016
Aktualności
W dniu 19 lipca 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w uczelni związkami zawodowymi w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016.
Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone rozmowami z władzami uczelni w celu uzgodnienia stanowisk, w jego treści zapisany jest sposób rozdziału środków podwyżkę zależną od wyników w pracy dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Wypłata podwyżek wraz z wyrównaniem od 1 stycznia br. nastąpi nie później niż 30 grudnia 2016 r.
Treść Porozumienia w sprawie realizacji podwyżki zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016 w załączniku.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ

mgr Aneta Trojanowska
Wysany przez root dnia 19-07-2016 o godz. 18:06:00 (73 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat w sprawie dodatkowego ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
Aktualności
Drogi Członku ZNP
Informujemy i przypominamy, że każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada dodatkowe ubezpieczenie NNW opłacane przez nasz Związek.
Aktualnie NAU oferuje specjalnie dla członków ZNP i ich rodzin dodatkowe ubezpieczenie NNW za jedyne 8,75 zł miesięcznie od osoby.
Szczegółową ofertę oraz ulotkę znajdziecie Państwo w załącznikach.
Jest to bardzo atrakcyjna oferta, z którą warto się zapoznać i rozważyć.
Składka pobierana jest bezpośrednio z wynagrodzenia, bez wychodzenia z domu lub wykonywania dodatkowych przelewów!

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić druk oświadczenia (w 2 egzemplarzach pracownik) oraz druk uposażenia (w 2 egzemplarzach każda z osób ubezpieczonych) i złożyć potrzebne dokumenty w Sekretariacie ZNP – Katowice, ul. Bankowa 12 a (I piętro).

Wszystkie formalności dotyczące ubezpieczeń finalizowane są w Sekretariacie ZNP.
Osoby, które do 15 maja br. zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia będą nim objęte od 1 czerwca 2016 roku. Przystąpienie po tym terminie - okres ubezpieczenia będzie obowiązywał od następnego miesiąca.

Wysany przez root dnia 04-05-2016 o godz. 13:27:12 (127 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Zaproszenie na szkolenie dotyczące mobbingu
Aktualności
Szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”

3 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”, które poprowadzi Michał Olesiak – autor ponad trzydziestu publikacji drukowanych w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, „Inspektora pracy” (m.in. „Jak udowodnić mobbing?”), prawnik z dziewięcioletnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. W trakcie pracy w PIP przez okres 5 lat pełnił m.in. funkcję doradcy ds. mobbingu i dyskryminacji przy okręgowym inspektorze pracy, w ramach obowiązków służbowych udzielał porad prawnych w tym zakresie, a także uczestniczył w kontrolach zakładów pracy.

Uczestnicy warsztatów otrzymują autorski materiał szkoleniowy obejmujący wybór przepisów oraz najnowsze orzecznictwa Sądu Najwyższego uzupełniony w razie potrzeby stanowiskami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub Komisji Prawnej PIP. W trakcie szkolenia nacisk jest kładziony na praktyczne stosowanie przedstawianych przepisów z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.greiner@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę wydziału/jednostki, kontakt do uczestnika (nr telefonu i adres e-mail).

Współorganizatorem szkolenia jest Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia
Informacja o trenerze
Wysany przez root dnia 23-05-2016 o godz. 12:42:32 (102 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Apel Rady OPZZ w sprawie obchodów Święta 1-go Maja
Aktualności
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W tym roku po raz 126 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, święto, w czasie którego pracownicy i związkowcy na całym świecie wychodząc na ulice miast upominają się o prawo do godnego życia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do członków związków zawodowych, pracowników, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz wszystkich, dla których ważna jest idea sprawiedliwości społecznej o aktywny udział w obchodach Święta Ludzi Pracy. Razem będziemy przypominać o nierozwiązanych przez kolejne rządy problemach polskich pracowników.

W imieniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zapraszamy do udziału w organizowanej przez OPZZ manifestacji w Warszawie w dniu 1 maja 2016 r.

Istnieje możliwość bezpłatnego przejazdu autokarem do Warszawy na obchody Święta 1-go Maja. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Radą OPZZ Województwa Śląskiego pod nr. telefonu : 32/255-38-39.

W załączeniu: Apel Rady OPZZ.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Wysany przez root dnia 21-04-2016 o godz. 13:46:33 (132 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Debata z kandydatami na funkcję rektora
Aktualności
Szanowne Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszam na otwartą debatę z kandydatami na funkcję rektora która odbędzie się 10 marca o godz. 15:00 w auli Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. Debata ta została zorganizowana na wniosek m. in. związków zawodowych i ma na celu zapoznanie całej społeczności akademickiej z programami wyborczymi kandydatów. Jednocześnie prosimy o przekazywanie pytań i problemów, które zdaniem Państwa powinny być poruszone na tym spotkaniu. Apeluję również o jak najliczniejszy osobisty udział w debacie, którą poprowadzi prof. dr hab. Czesław Martysz, Przewodniczący Kolegium Elektorów.
Pytania i zagadnienia można przesyłać elektronicznie na adres: znp@us.edu.pl.


Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Wysany przez root dnia 01-03-2016 o godz. 09:17:33 (152 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Apel w sprawie pisma Pana Premiera Gowina dotyczącego odbiurokratyzowania szkolnictwa wyższego
Aktualności
Przedstawiam apel Janusza Szczerby, Wiceprezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zawierający skan wystąpienia Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie odbiurokratyzowania sfery nauki i szkolnictwa wyższego. Uwagi można wpisywać do załączonej tabeli i przesyłać je na adres znp@us.edu.pl albo bezpośrednio na adres <sekret.rszwin@gmail.com>.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ

Wysany przez root dnia 18-02-2016 o godz. 07:34:54 (167 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat ze spotkania kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i szkolnictwa Wyższego
Aktualności

21 stycznia br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie kierownictwa Rady SzWiN ZNP w osobach: Prezesa Rady Janusz Raka oraz wiceprezesów Janusza Szczerby i Stanisława Różyckiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie NiSzW prof. Aleksandrem. Bobko.

Spotkanie – pierwsze w obecnej kadencji - miało na celu przedstawienie poglądów ZNP na sytuację w szkolnictwie wyższym i nauce i poznanie zamiarów obecnego kierownictwa Ministerstwa. Strona związkowa przekazała ministrowi list, w którym zawarte zostały najważniejsze uwagi Związku odnoszące się do stanu szkolnictwa wyższego i nauki oraz kierunków poprawy tego stanu (w załączeniu). Prezes Rady J. Rak przekazał także opracowany w 2011 roku Pakt dla Edukacji w części odnoszącej się do nauki i szkolnictwa wyższego.

W dyskusji, która się następnie wywiązała prof. Bobko wskazał na fakt, że nowe kierownictwo resortu ma dużą wolę dokonania zmian, które powinny zmniejszyć biurokrację i uprościć zarządzanie uczelniami. Ministerstwo planuje przygotować nowelizację obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ale po dokładnym rozeznaniu sytuacji i dyskusji środowiskowej. Minister A. Bobko zadeklarował także wolę dialogu ze wszystkimi stronami, także związkami zawodowymi działającymi w uczelniach i respektowania praw związków zawodowych.

Na zakończenie spotkania kierownictwo Rady przedstawiło list skierowany do ministerstwa w sprawie sytuacji w PWSZ w Suwałkach, gdzie dochodzi do rażącego naruszania praw związkowych i pracowniczych.

Spotkanie wykazało potrzebę bieżących kontaktów i dialogu dla rozwiązywania problemów pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.

Sekretariat Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w istotnych sprawach pracowniczych w publicznych szkołach wyższych

Wysany przez root dnia 01-02-2016 o godz. 11:06:22 (186 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Koncert Walentynkowy
AktualnościZwiązek Nauczycielstwa Polskiego Rada Zakładowa przy Uniiwersyteciie Ślląskiim zaprasza na koncert WALENTYNKOWY Bad Boys Blue, Limahl, Fancy, Gina T i Francesco Napoli, 13 LUTEGO 2016 r. godz. 18.00. Szczegóły tutaj.
Wysany przez root dnia 18-12-2015 o godz. 11:58:17 (291 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wycieczka do Bawarii szlakiem Zamków Ludwika Bawarskiego
AktualnościZwiązek Nauczycielstwa Polskiego Rada Uczelniana przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zaprasza na wycieczkę do Bawarii szlakiem Zamków Ludwika Bawarskiego w terminie: 25 maja do 29 maja 2016 r. Szczegóły tutaj.
Wysany przez root dnia 30-01-2016 o godz. 18:47:47 (209 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: „DZIEŃ KOBIET PO GÓRALSKU, WIECZÓR PO HAWAJSKU”
AktualnościZwiązek Nauczycielstwa Polskiego Rada Uczelniana przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zaprasza na wyjazd kulturalno-rekreacyjny „DZIEŃ KOBIET PO GÓRALSKU, WIECZÓR PO HAWAJSKU” Zakopane -Termy: Białka Tatrzańska w dniach 11.03.2016 r. – 13.03.2016 r. Szczegóły tutaj.
Wysany przez root dnia 30-01-2016 o godz. 18:43:42 (163 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)