Stanowisko Sekretariatu RSzWiN ZNP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego